Peters Jurist en Mediator 070-4067483 / 06-21287936
  • nl
  • en
Slide background
Koop en verkoop onroerend goed
Huur en verhuur onroerend goed
Appartementsrecht

Burenrecht

Vastgoedrecht

Koop en verkoop

Bij de koop en verkoop van onroerend goed dient niet alleen rekening te worden gehouden met (dwingendrechtelijke) wetgeving, maar ook met specifieke regels voortvloeiende o.a. uit de (model-) koopovereenkomst en jurisprudentie.

Lees verder

Huur en verhuur

Bij huur en verhuur van onroerend goed kunnen zich verschillende problemen voordoen. Zo kan er onenigheid bestaan over de huurprijs, aanzegging huurprijsverhoging, onderhuur, koopoptie en voorkeursrecht, gebreken aan het gehuurde, geleden schade, renovatie, indeplaatsstelling of opzegging van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

Lees verder

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een aandeel in de eigendom van het gebouw of grond met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte). Dit houdt in dat een appartementsrecht naast het exclusieve gebruiksrecht van het eigen appartement ook het recht op gebruik geeft van gemeenschappelijke onderdelen van het pand, bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift of de binnentuin.

Lees verder

Burenrecht

Bij burenrecht gaat het om de rechten en plichten van eigenaren van naburige erven. De regels van het burenrecht gelden volgens de jurisprudentie niet alleen voor grondeigenaren (bij koopwoningen), maar ook voor huurders en pachters.

Lees verder